પૌલ પોગબા ટ્રાન્સફર ન્યૂઝ: મેન યુટી મિડફિલ્ડર આઇડ બાર્સેલોના ભૂતકાળમાં ચાલ્યો ગયો છે પરંતુ હવે ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડને છોડશે નહીં, રોબર્ટ પિઅર્સ – Goal.com કહે છે

તમને “http://www.goal.com/en-in/news/pogba-eyed-barcelona-move-in-the-past-but-wont-leave-man-utd-now” ની ઍક્સેસ કરવાની પરવાનગી નથી – / 777qsb9r5fp714y71khnq24sg “આ સર્વર પર.

સંદર્ભ # 18. aa686edcc.1551774471.cad92a0