ચેન્નઈ સ્પિનર ​​રોયલ ચેલેન્જર્સને 70 ની સાલથી સુપરસ્પોર્ટમાં રમાશે

ચેન્નઈ સ્પિનર ​​રોયલ ચેલેન્જર્સને 70 ની સાલથી સુપરસ્પોર્ટમાં રમાશે

{“સ્લગ”: “ક્રિકેટ”, “નામ”: “ક્રિકેટ”, “મેનૂ”: [{“નામ”: “કરન્ટ એન્ડ ફ્યુચર ટુર્સ”, “યુરી”: ” / ક્રિકેટ / આંતરરાષ્ટ્રીય / વર્તમાન-અને -ફ્યુચર-ટૂર્સ “}, {” નામ “:” પૂર્ણ પ્રવાસ “,” uri “:” / ક્રિકેટ / આંતરરાષ્ટ્રીય / પૂર્ણ-ટૂર્સ “}, {” નામ “:” રેંકિંગ્સ “,” યુરી “:” http: / / www.icc-cricket.com / રેન્કિંગ્સ / ટીમ-રેન્કિંગ / પરીક્ષણ “}, {” નામ “:” ફ્યુચર ટૂર્સ પ્રોગ્રામ “,” યુરી “:” / / images.supersport .com / content / આઈસીસી- ભવિષ્ય-ટૂર્સ- પ્રોગ્રામ – લેટેસ્ટ 2020.pdf “}, {” નામ “:” મુખ્ય ટૂર્નામેન્ટ્સ “,” યુરી “:” / ક્રિકેટ / આંતરરાષ્ટ્રીય / મુખ્ય-ક્રિકેટ- ટુર્નામેન્ટ્સ “}, {” નામ “:” આઇસીસી અમ્પાયર્સ “,” યુરી “:” / ક્રિકેટ / આંતરરાષ્ટ્રીય / elite-panel-icc-umpires-referees “}, {” નામ “:” આ અઠવાડિયું “,” uri “:” / cricket / fixtures “}, {” નામ “:” ક્યૂ એન્ડ એ “,” uri “:” / cricket / chat “}],” વિષયો “: [{” group_name “:” શ્રેણી & ટુર્સ “,” વિષયો “: [{” નામ “:” ઝિમ 2018 નું પાકિસ્તાન પ્રવાસ “,” સ્લગ “:” ઝિમ્બાબ્વે-વિ-પાકિસ્તાન-2018 “,” પિતૃ_સ્લગ્ન “:” ઝિમ્બાબ્વે-વી-પાકિસ્તાન-2018 “,” uri “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: []}, {” નામ “:” આર્જ 2018 નું આફ ટૂર “,” સ્લગ “:” આયર્લેન્ડ-વી-અફઘાનિસ્તાન-2018 “,” પેરેંટ_સ્લગ “:” આયર્લેન્ડ-વી-અફઘાનિસ્તાન -2018 “,” યુરી “: નલ,” હાય dden_tabs “: []}, {” નામ “:” એશિયા કપ 2018 “,” સ્લગ “:” એશિયા-કપ -2018 “,” પેરેંટ_સ્લગ “:” એશિયા-કપ -2018 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” આંકડા “]}, {” નામ “:” ઇન્ડ 2018 / 19 નું વિન ટૂર “,” સ્લગ “:” ઇન્ડિયા-વી-વિન્ડિઝ-201819 “,” પેરેન્ટ_સ્લગ “:” ઇન્ડિયા-વી-વિન્ડિઝ- 201819 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” લૉગ્સ “,” આંકડા “]}, {” નામ “:” એસએ 2018 / 19 નું ઝિમ ટૂર “,” સ્લગ “:” દક્ષિણ-આફ્રિકા-વી -જિમ્બેવે-201819 “,” પેરેંટ_સ્લગ “:” દક્ષિણ-આફ્રિકા-વી-ઝિમ્બાબ્વે-201819 “,” uri “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” લૉગ્સ “,” આંકડા “]}, {” નામ “:” Eng એસએલ 2018 / 19 નું ટૂર “,” સ્લગ “:” શ્રી-લંકા-વી-ઇંગ્લેન્ડ-201819 “,” પેરેન્ટ_સ્લગ “:” શ્રી-લંકા-વી-ઇંગ્લેંડ-201819 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ ” : [“લોગો”, “આંકડા”]}, {“નામ”: “બાન વી ઝિમ 2018/19”, “સ્લગ”: “બાંગ્લાદેશ-વિ-ઝિમ્બાબ્વે-201819”, “પેરેંટ_સ્લગ”: “બાંગ્લાદેશ-વી- ઝિમ્બાબ્વે-201819 “,” uri “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” લૉગ્સ “,” આંકડા “]}, {” નામ “:” એસયુ 2018 / 19 “નું એસએ ટૂર,” સ્લગ “:” ઑસ્ટ્રેલિયા-વી -ઉouth-africa-201819 “,” પિતૃ_સ્લગ્ન “:” ઑસ્ટ્રેલિયા-વી-દક્ષિણ-આફ્રિકા-201819 “,” uri “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” લૉગ્સ “,” આંકડા “]}, {” નામ “: “પાક વિરુદ્ધ એનઝેડ 2018 / 19”, “સ્લગ”: “પાકિસ્તા-વી-ન્યુ-ઝીલેન્ડ-201819”, “પેરેંટ_સ્લગ્ન”: ” પાકિસ્તા-વી-ન્યૂ-ઝીલેન્ડ-201819 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” લૉગ્સ “,” આંકડા “]}, {” નામ “:” મહિલાઓની ટી 20 2018 “,” સ્લગ “: “વુમન-વર્લ્ડ-ટી 20-2018”, “પેરેંટ_સ્લગ્ન”: “વૉમેન્સ-વર્લ્ડ-ટી 20-2018”, “યુરી”: નલ, “છુપાયેલ_ટેબ્સ”: [“આંકડા”]}, {“નામ”: “વિન ટૂર બાન 2018 / 19 “,” સ્લગ “:” બાંગ્લાદેશ-વી-વિન્ડીઝ-201819 “,” પેરેન્ટ_સ્લગ્ન “:” બાંગ્લાદેશ-વી-વિન્ડિઝ-201819 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: []}, { “નામ”: “એસએ 2018 / 19 નું પાક પ્રવાસ”, “સ્લગ”: “દક્ષિણ-આફ્રિકા-વી-પાકિસ્તાન-2018-19”, “પિતૃ_સ્લગ્ન”: “દક્ષિણ-આફ્રિકા-વી-પાકિસ્તાન-2018-19” , “uri”: નલ, “છુપાયેલ_ટેબ્સ”: [“લૉગ્સ”]}, {“નામ”: “ઔસ વી એસએલ 2018 / 19”, “સ્લગ”: “ઑસ્ટ્રેલિયા-વી-શ્રી-લંકા-201819″, ” parent_slug “:” ઑસ્ટ્રિયા-વી-શ્રી-લંકા-201819 “,” uri “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” આંકડા “,” લૉગ્સ “]}, {” નામ “:” એનઝેડ 2018 / SL નું SL પ્રવાસ ” “,” સ્લગ “:” ન્યુ-ઝીલેન્ડ-વી-શ્રી-લંકા-201819 “,” પેરેંટ_સ્લગ “:” ન્યૂ ઝીલેન્ડ-વી-શ્રી-લંકા-201819 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” આંકડા “,” લૉગ્સ “]}, {” નામ “:” ઔસ 2018/19 “નું ઇન્ડ ટૂર,” સ્લગ “:” ઑસ્ટ્રેલિયા-વી-ઇન્ડિયા-201819 “,” પેરેંટ_સ્લગ “:” ઑસ્ટ્રેલિયા-વી-ઇન્ડિયા- 201819 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: []}, {” નામ “:” એનઝેડ વી ઇન્ડ 2018 / 19 “,” સ્લગ “:” ન્યુ-ઝીલેન્ડ-વી-ઇન્ડિયા-201819 “,” પેરેન્ટ_સ્લગ “:” ન્યૂ-ઝીલેન્ડ-વી-ઇન્ડિયા-201819 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” લૉગ્સ “, “આંકડા”]}, {“નામ”: “ઇન્ડ વી ઑસ 2018 / 19”, “સ્લગ”: “ઇન્ડિયા-વી-ઑસ્ટ્રેલિયા-201819”, “પેરેંટ_સ્લગ”: “ઇન્ડિયા-વી-ઑસ્ટ્રેલિયા-201819″, ” uri “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” આંકડા “,” લૉગ્સ “]}, {” નામ “:” એનઝેડ વી બૅન 2018 / 19 “,” સ્લગ “:” ન્યૂ-ઝીલેન્ડ-વી-બાંગ્લાદેશ-201819 ” , “પેરેંટ_સ્લેગ”: “ન્યુ-ઝીલેન્ડ-વી-બંગાળ-201819”, “યુરી”: નલ, “છુપાયેલ_ટેબ્સ”: [“આંકડા”, “લૉગ્સ”]}, {“નામ”: “સીડબલ્યુસી 2019”, “ગોકળગાય “:” આઇસીસી-વર્લ્ડ-કપ-2019 “,” પેરેન્ટ_સ્લગ્ન “:” આઈસીસી-વર્લ્ડ-કપ -2019 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” આંકડા “,” વિડિઓઝ “,” પરિણામો “]} , {“નામ”: “આઈપીએલ 2019”, “સ્લગ”: “ઇન્ડિયન-પ્રિમીયર-લીગ-2019”, “પેરેન્ટ_સ્લગ્ન”: “ઇન્ડિયન-પ્રિમીયર-લીગ-2019”, “યુરી”: નલ, “છુપાયેલ_ટેબ્સ”: [ “વીડિયો”]}, {“નામ”: “પાક વિરુદ્ધ 2018 / 19”, “ગોકળગાય”: “પાકિસ્તાન-વિ-ઑસ્ટ્રેલિયા-201819”, “પિતૃ_સ્લગ્ન”: “પાકિસ્તાન-વિ-ઑસ્ટ્રેલિયા-201819″, ” uri “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” લૉગ્સ “,” આંકડા “]}, {” નામ “:” એફએફ વી Ire 2018 / 19 “,” સ્લગ “:” અફઘાનિસ્તાન-વી-આઇરલેન્ડ-201819 “,” પિતૃ_સ્લગ્ન “:” અફઘાનિસ્તાન-વી-આઇરલેન્ડ-201819 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” ટેબ લેસ “,” આંકડા “,” વિડિઓઝ “]}, {” નામ “:” વિન વી એન્ગ 2018 / 19 “,” સ્લગ “:” વિનીઝ-વી-ઇંગ્લેંડ-201819 “,” પેરેંટ_સ્લગ “:” વિવેઝ-વી -એંગ્લેંડ-201819 “,” uri “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” લૉગ્સ “,” આંકડા “]}, {” નામ “:” એસએ 2018 / 19 નું SL પ્રવાસ “,” સ્લગ “:” દક્ષિણ- આફ્રિકા-વી-શ્રી-લંકા-201819 “,” પેરેંટ_સલગ “:” દક્ષિણ-આફ્રિકા-વી-શ્રી-લંકા-201819 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: [” આંકડા “,” લૉગ્સ “]}] }, {“જૂથ_name”: “એસએ ડોમેસ્ટિક”, “મુદ્દાઓ”: [{“નામ”: “એમઓડીસી 2018/19”, “સ્લગ”: “વેગમ-વન-ડે-કપ-201819”, “પેરેંટ_સ્લગ્ન”: “વેગમ-વન-ડે-કપ-201819”, “યુરી”: નલ, “છુપાયેલ_ટેબ્સ”: []}, {“નામ”: “4-ડે ફ્રેન્ચાઇઝ સીરીઝ”, “સ્લગ”: “ઘરેલું -4-દિવસ- 201819 “,” પેરેંટ_સ્લગ “:” ઘરેલુ -4-દિવસ-201819 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: []}, {” નામ “:” સીએસએ ટી 20 2018 / 19 “,” સ્લગ “:” સીએસએ-ઘરેલુ-ટી 20-ચેલેન્જ-201819 “,” પેરેંટ_સ્લગ્ન “:” સીએસએ-ઘરેલુ-ટી 20-પડકાર -20181919 “,” યુરી “: નલ,” છુપાયેલ_ટેબ્સ “: []}, {” નામ “:” એમએસએલ 2018 ” , “સ્લેગ”: “મઝાંસી-સુપર-લીગ-2018”, “પેરેંટ_સલગ”: “મઝાંસી-સુપર-લીગ-2018”, “યુરી”: નલ, “છુપાયેલ_ટેબ્સ”: [“વિડિઓઝ”]}]}, {” group_name “:” અન્ય “,” વિષયો “: [{” નામ “:” મહિલા “,” ગોકળગાય “:” સ્ત્રીઓ “,” પિતૃ_સ્લાગ “: “સ્ત્રીઓ”, “uri”: નલ, “છુપાયેલ_ટેબ્સ”: [“આંકડા”, “કોષ્ટકો”]}, {“નામ”: “વધુ”, “ગોકળગાય”: “વધુ”, “પિતૃ_સ્લગ્ન”: “વધુ”, “uri”: નલ, “છુપાયેલ_ટેબ્સ”: [“ફિક્સર”, “પરિણામો”, “કોષ્ટકો”, “આંકડા”]}]}, {“જૂથ_name”: “દેશો”, “વિષયો”: [{“name”: “એસએ મહિલા”, “ગોકળગાય”: “દક્ષિણ-આફ્રિકા-મહિલાઓ”, “માતાપિતા_સ્લગ્ન”: “દક્ષિણ-આફ્રિકા-મહિલાઓ”, “uri”: નલ, “છુપાયેલા_ટેબ્સ”: [“લૉગ્સ”, “આંકડા”]}] }], “ફીચર્ડ”: {“વિષયો”: [{“નામ”: “એસએ 2018/19 નું SL પ્રવાસ”, “સ્લગ”: “દક્ષિણ-આફ્રિકા-વી-શ્રી-લંકા-201819”, “પિતૃ_સ્લગ્ન” : “દક્ષિણ-આફ્રિકા-વી-શ્રી-લંકા-201819”, “યુરી”: નલ}, {“નામ”: “એમઓડીસી 2018/19”, “સ્લગ”: “વેગમ-વન-ડે-કપ-201819” , “પેરેંટ_સ્લગ”: “વેગમ-વન-ડે-કપ-201819”, “યુરી”: નલ}, {“નામ”: “આઈપીએલ 2019”, “સ્લગ”: “ઇન્ડિયન-પ્રિમીયર-લીગ-2019”, “પેરેંટ_સ્લગ “:” ભારતીય-પ્રિમીયર-લીગ-2019 “,” યુરી “: નલ}, {” નામ “:” પાક વિરુદ્ધ 2018/19 “,” સ્લગ “:” પાકિસ્તાન-વિ-ઑસ્ટ્રેલિયા-201819 “,” પેરેંટ_સ્લગ “:” પાકિસ્તાન-વિ-ઑસ્ટ્રેલિયા-201819 “,” યુરી “: નલ}, {” નામ “:” વિન વી એન્ગ 2018 / 19 “,” સ્લગ “:” વિનીઝ-વી-ઇંગ્લેન્ડ-201819 “,” પેરેંટ_સ્લગ “:” વિનીઝ-વી-ઇંગ્લેંડ-201819 “,” યુરી “: નલ}, {” નામ “:” એફએફ વી Ire 2018/19 “,” સ્લગ “:” અફઘાની સ્ટેન-વી-આઇરલેન્ડ-201819 “,” પેરેંટ_સ્લગ “:” અફઘાનિસ્તાન-વી-આઇરલેન્ડ-201819 “,” યુરી “: નલ}, {” નામ “:” સીડબલ્યુસી 2019 “,” સ્લગ “:” આઈસીસી-વર્લ્ડ-કપ -2019 “,” પિતૃ_સ્લગ્ન “:” આઇસીસી-વર્લ્ડ-કપ -2019 “,” યુરી “: નલ}]}}