માપન BREAK: કેલિફોર્નિયાના ખીલ ફાટી નીકળવાના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસે – કેપીએક્સ સીબીએસ એસએફ બે એરિયા

માપન BREAK: કેલિફોર્નિયાના ખીલ ફાટી નીકળવાના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસે – કેપીએક્સ સીબીએસ એસએફ બે એરિયા

કેપીઈક્સ સીબીએસ એસએફ બે એરિયા

લોડ કરી રહ્યું છે …

કેપીઈક્સ સીબીએસ એસએફ બે એરિયામાંથી અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરો?

કામ કરી રહ્યું છે …

107 કે

લોડ કરી રહ્યું છે …

લોડ કરી રહ્યું છે …

કામ કરી રહ્યું છે …

પછીથી આ જોવા માંગો છો?

આ વિડિઓને પ્લેલિસ્ટમાં ઉમેરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

353 જોવાઈ

આ વિડિઓની જેમ?

તમારી અભિપ્રાય ગણતરી કરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

આ વિડિઓ પસંદ નથી?

તમારી અભિપ્રાય ગણતરી કરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

લોડ કરી રહ્યું છે …

ટ્રાંસ્ક્રિપ્ટ

ઇન્ટરેક્ટિવ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ લોડ કરી શકાઈ નથી.

લોડ કરી રહ્યું છે …

વિડિઓ ભાડે આપવામાં આવે ત્યારે રેટિંગ ઉપલબ્ધ છે.

આ સુવિધા હમણાં ઉપલબ્ધ નથી. પછીથી ફરી પ્રયત્ન કરો.

25 એપ્રિલ, 2019 ના રોજ પ્રકાશિત

કેલિફોર્નિયાના ખીલ ફાટી નીકળવાના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસે

લોડ કરી રહ્યું છે …