વૈજ્ઞાનિકો ટેસ્ટિક્યુલર કેન્સર – મેયો ક્લિનિક સાથે સંકળાયેલ ઑટોઇમ્યુન રોગ શોધે છે

વૈજ્ઞાનિકો ટેસ્ટિક્યુલર કેન્સર – મેયો ક્લિનિક સાથે સંકળાયેલ ઑટોઇમ્યુન રોગ શોધે છે

મેયો ક્લિનિક

લોડ કરી રહ્યું છે …

મેયો ક્લિનિકમાંથી અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરો છો?

કામ કરી રહ્યું છે …

252 કે

લોડ કરી રહ્યું છે …

લોડ કરી રહ્યું છે …

કામ કરી રહ્યું છે …

પછીથી આ જોવા માંગો છો?

આ વિડિઓને પ્લેલિસ્ટમાં ઉમેરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

432 દૃશ્યો

આ વિડિઓની જેમ?

તમારી અભિપ્રાય ગણતરી કરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

આ વિડિઓ પસંદ નથી?

તમારી અભિપ્રાય ગણતરી કરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો