યાહૂ ન્યૂઝ – વેકેશન પર કુરકુરિયું બચાવ્યા પછી મહિલા હડકવાથી મૃત્યુ પામે છે

યાહૂ ન્યૂઝ – વેકેશન પર કુરકુરિયું બચાવ્યા પછી મહિલા હડકવાથી મૃત્યુ પામે છે

રેબીઝ ટેસ્ટની ફાઇલ છબી (ફોટો: ગેટ્ટી છબીઓ) વેકેશન પર મળેલ કુરકુરિયાનો બચાવ કર્યા પછી એક નોર્વેની મહિલા હડકવાથી મૃત્યુ પામી છે. “અમારા પ્રિય બિરગિટે પ્રાણીઓને…

View More યાહૂ ન્યૂઝ – વેકેશન પર કુરકુરિયું બચાવ્યા પછી મહિલા હડકવાથી મૃત્યુ પામે છે