સોની કહે છે કે બે એક્વિઝિશન અફવાઓમાં કોઈ સત્ય નથી – પુશ સ્ક્વેર

સોની કહે છે કે બે એક્વિઝિશન અફવાઓમાં કોઈ સત્ય નથી – પુશ સ્ક્વેર

સમીકરણ બહાર હાનિકારક ટેકઓવર સેમી બાર્કર દ્વારા 11 કલાક પહેલા સોની દેખીતી રીતે આ અઠવાડિયે ટેક બે હસ્તગત કરવા માટે અદ્યતન બોર્ડ સ્તરની ચર્ચાઓમાં દેખાઈ…

View More સોની કહે છે કે બે એક્વિઝિશન અફવાઓમાં કોઈ સત્ય નથી – પુશ સ્ક્વેર

Jeffrey Katzenberg and Meg Whitman have raised $1 billion for a new mobile video startup — and there’s a whole bunch of reasons to believe it’s going to be a flop

Jeffrey Katzenberg and Meg Whitman are undoubtedly smart, uber successful executives/CEOs/mogul types. They’ve built and steered huge enterprises. And they’ve made a lot of money…

View More Jeffrey Katzenberg and Meg Whitman have raised $1 billion for a new mobile video startup — and there’s a whole bunch of reasons to believe it’s going to be a flop
Wall Street doesn’t think that the $5 billion EU fine will slow Google down — but one analyst says there’s another, overlooked cause for concern

Wall Street doesn’t think that the $5 billion EU fine will slow Google down — but one analyst says there’s another, overlooked cause for concern

Wall Street is starting to place its bets ahead of Google’s second-quarter earnings report on Monday. So far, expectations among analysts differ very little —…

View More Wall Street doesn’t think that the $5 billion EU fine will slow Google down — but one analyst says there’s another, overlooked cause for concern